Corona maatregelen

Jeugdregels:

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop

 • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet.
 • was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden. Doe dit ook als je weer thuis komt.
 • douche thuis en niet op de sportlocatie
 • vermijd het aanraken van je gezicht.
 • schud geen handen.
 • Wacht op de parkeerplaats, op 1,5 meter afstand van elkaar (leeftijd 12+),  tot de groep vóór je klaar is met lessen en het tennispark heeft verlaten. Dan pas loop jij naar het tennisveld.
 • Je wacht op de parkeerplaats daar waar normaal gesproken de auto’s parkeren, aan de kant van de buizerdweg dus.
 • Vrij tennis kan alleen bij aanmelding

bij Mieke(toezichthouder)

 • de toezichthouder zal er op toezien dat er op juiste wijze gestart wordt, legt de regel nog eens uit.
 • Klaar met tennis? Meld dit dan bij toezichthouder. Zij veegt de banen en zorgt voor desinfectie.
 • Geen gebruik maken van de telborden

Verder volgen we de regels op van de knltb.

Deze regels hangen op diverse plekken van het park

Regels 18+:

Bij klachten kom je niet spelen, gezond verstand gebruiken staan voorop!

 • Iedereen houdt zich aan de baanreservering zoals die is.
 • Zolang er alleen enkelspel mag: spreek af wie er wel en wie er  niet van je groepje komen spelen.
 • Uitzondering: 2 op 2 vrij spelen (dubbelspel) is alleen mogelijk met personen uit hetzelfde huishouden die samen onder één dak wonen.
 • Neem je eigen ballen mee om te tennissen en markeer deze.
 • Neem je eigen materiaal mee zoals een bidon met water en een handdoek.

Richtlijnen tijdens het spelen

 • Ga tijdens het tennissen niet dichtbij elkaar zitten (bankje of stoelen).
 • Geef geen high fives.
 • Wissel van baanhelft met de klok mee. 
 • Maak geen gebruik van de scoreborden op de baan.

 Richtlijnen na het spelen

 • Ga na het spelen direct naar huis. (Kantine en kleedlokalen niet gebruiken)
 • Toilet mag natuurlijk wel indien nodig

Bij trainingen voor volwassenen van 19 jaar en ouder: maximaal 4 spelers per tennisbaan

Vanaf 1 juni opschaling als de situatie op de verenigingen onder controle is en blijft. Tennis: max 4 spelers per baan

Noot: Mogelijk worden er nog aanpassingen gedaan in dit document. Op corona.knltb.nl vind je altijd de meest actuele versie van de aanvullende richtlijnen.

Vragen/ onduidelijkheden: benader bestuur, 1e contactpersoon:

Mieke Lagarde