Het beleid richting een gezondere sportomgeving

Visie

T.V. Neerkant vindt het belangrijk dat de mensen die komen sporten zich in een gezonde sportomgeving kunnen bewegen. Een omgeving waar je lekker en gezond kunt eten en drinken, waar bewust wordt omgegaan met alcohol, de vereniging grotendeels rookvrij is en waar het goede voorbeeld wordt gegeven als het gaat om gezond gedrag. T.V. Neerkant is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen en de volwassenen die hen omringen.

We maken duidelijk afspraken over de drie thema’s in ons beleid over de gezonde sportomgeving, communiceren dit en maken dit zichtbaar binnen de vereniging. Tevens zorgen we dat onze vrijwilligers dit uitgedragen en er naar handelen.

Zo geven we kinderen het goede voorbeeld op onze sportvereniging en bieden we iedereen een gezonde sportomgeving.  

Alcoholbeleid en sportverenigingen

We hebben een verantwoord alcoholbeleid.

We doen dit volgens de “Richtlijnen alcoholbeleid en sportverenigingen” die zijn opgesteld door NOC*NSF in samenwerking met Trimbos, Team: Fit, Stichting Jeugd en Alcohol en de koepel van de Nederlandse brouwers:

  • naleving Alcoholwet
  • we geven het goede voorbeeld
  • aanbod en zichtbaarheid
  • sfeer en veiligheid
  • beleid

We zorgen ervoor dat ons eigen alcoholbeleid bekend is bij onze leden en gasten en hangen dit zichtbaar op in de sportkantine.

Gezonde eetomgeving:

We hebben een gezond aanbod en presenteren dit aantrekkelijk een opvallend.

We doen dit volgens de Richtlijn Eetomgevingen die zijn opgesteld door het Voedingscentrum:

  • ons aanbod passen we stap voor stap aan richting meer Schijf van Vijf producten
  • we presenteren gezondere en duurzamere keuzes aantrekkelijk en opvallend

Deels rookvrij sportterrein

Ons rookvrij-beleid geldt voor iedereen (leden, vrijwilligers én bezoekers) en is als volgt:

T.V. Neerkant is rookvrij in het clubhuis en deels op het buitenterrein, voor zowel tabak als e-sigaret of aanverwanten. De entree, langs de lijn en het terras zijn rookvrij. Wil je toch een sigaret roken? Dan kan dit op de toegewezen plek op het sportterrein.