Notulen Ledenvergadering 2015

Neerkant, 02 februari 2015

Notulen Ledenvergadering

Datum 02/02/2015
Aanvang 20:00 uur in het Paviljoen
Voorzitter Peter van Lith
Aanwezig 29 leden inclusief bestuursleden en 16 afmeldingen

 

Presentielijst                                                   
 Toon Verstegen  Petra Bellemakers
 Jan Lemmen  Theo Derix
 Martien Sijben  Jan en Tiny van Eijk
 Floor Anker  Erick Nooijen
Mieke Lagarde  Helmie Verberne
 Piet de Laat  Rene van de Heuvel
 Jan Janssen  Peggy Creemers
 Frans-Jozef Gruijters  Hermien Strijbosch
 Ger Beekers
Wil van Gog
 Andre Derix
 Tim van Gog
 Riek Derix
 Lenie van Gog
Nico van Rooij
 Ellis van Gog
 Annie Peeters
Lisette de Laat
 Rien Derix

Afmeldingen Jaarvergadering:

 • Nicole Verstappen (ouder Stan en Femke)
 • Claudia Theeuwen
 • Erie Gielen
 • Ton Schreurs
 • Helmy Derix
 • Bart de Laat
 • Geert Sigmans
 • Francine de Corte
 • Leonie Nijssen
 • Piet Basten
 • Frans Pluijm
 • Jan van Heugten
 • Aad Loeve
 • Jan van Goch
 1. Opening

Peter opent de vergadering, heet iedereen welkom in het paviljoen, terugblik op het overlijden van de familie Wals in Juli van 2014, 1 minuut stilte wordt in acht genomen.

Mededeling, er word koffie/thee aangeboden door de club voor en tijdens de vergadering met nog een consumptie erna.

 1. Goedkeuring Notulen van 2014.

De notulen zijn vooraf gepubliceerd op Internet. De notulen worden unaniem goedgekeurd, er zijn geen op of aanmerkingen.

 1. Financieel verslag (Nico van Rooij)

Toelichting en uitleg van Nico, op het overzicht “Resultatenrekening exploitatieresultaat 2013,2014,2015 en de begroting 2015”

 • verhouding inkoop/verkoop kantine is 1.92, goed resultaat
 • resultaat open toernooi minder door minder inschrijvingen, slechter weer en wk voetbal
 • rente lager door lagere rente opbrengsten en lager spaarsaldo door aflossingen
 • positief resultaat van bijne 3500.00 ten opzichte van 1600.00 in 2013

Vraag Riek, hoeveel subsidie komt er vanuit de gemeente voor de jeugd

Nico: Ongeveer 680,00 wordt betaald door de gemeente

Peter; bedankt Nico voor de heldere toelichting.

 1. Toelichting Kascontrolecommissie (Ellis van Gog en Floor Anker)

Toelichting Ellis: vorige week bij Nico geweest, opheldering gevraagd over een aantal bedragen, duidelijke antwoorden gegeven dus geen verdere opmerkingen, alles was prima in orde en zag er goed uit.

Ellis bedankt voor het tweede jaar kascontrole, zij wordt vervangen door Peggy Creemers.

 

 1. Bestuursverkiezing
 • Aftredend is Nico van Rooij
 • Het bestuur heeft Rene van de Heuvel gevraagd om zich verkiesbaar te stellen, Rene wordt unaniem gekozen in het bestuur. Verwelkomd in het bestuur door Peter.
 • Herverkiesbaar is Peter van Lith, wordt met unaniem herverkozen.

 

 1. Jeugdzaken (Mieke)

In t begin van het jaar is er kleintje Deurne geweest waar verschillende jeugdleden aan deelnamen, de uitwisseling met Helenaveen en Meijel en de afsluiting van de interne wintercompetitie. Hierna begon t nieuwe seizoen. Het jaar begon met scholentennis, wat dit jaar veel nieuwe jeugdleden opleverde, 13 in totaal. Voor t eerst was groep 4 er ook bij ivm de combinatieklas 4/5 op school. Hierna startte de tennislessen, dit jaar ook weer verzorgt door Paul vd Wiel. Daarna volgde voor de jeugd de clubkampioenschappen enkelen, waarbij 4 verschillende speeltypes werd gehanteerd: rood, (klein veld) oranje, (3/4 veld), groen,( groot veld met aparte groene ballen en iets afwijkende puntentelling) en grootveld, (vergelijkbaar met senioren). Intussen deden 2 jeugdteams mee met de competitie. (1 groen veld en 1 grootveld). Na de zomer werden de dubbel/mixtoernooien gespeeld, in 2 cat. oranje veld en groene veld.

Bij de enkelkampioenschappen werden de volgende finales gespeeld, Tom Dhaene tegen Jara Beris waarbij Tom won (rood) Dirk van Rooij won van Jim Dhaene in de oranje categorie Bij groen veel nieuwe spelers, waarbij verrassend een nieuw lid , Thijs Bellemakers, het opnam tegen Jordi Manders, die de sterkste van de twee bleek. Bij het grote veld stonden Jog vd Ven en Remco Verberne tegenover elkaar, Remco won.

Dubbel/ mix:

Oranje veld : Hierbij wonnen Steffy Trines en Jim Dhaene t van Milan Slaats en Dirk v Rooij.

Bij t groene veld waar ook nog 2  “oudere”spelers meededen werd de finale gespeeld tussen Sanne Dielissen en Stan Verstappen  tegen Jog vd Ven en Nils Gielen. Hierbij werd gewonnen door Jog en Nils

De landelijke najaars competitie werd ook weer gespeeld. Nu door 1 oranje team met 3 speeldagen waarbij ze 2x 2e en 1x 1e werden. Een groen team, nieuwe leden, met een mooie 2e plaats. Een geel team, (tm 14) samengesteld met oude rotten en nieuwelingen: laatste plek en een team gecombineerd met 3 jongens uit H’veen 11-17 jaar , ook laatste, maar een fijn initiatief wat in de toekomst misschien wel vaker zal voorkomen.

Intussen is de interne wintercompetitie al begonnen, waarbij de afsluiting op 1 maart zal zijn. De uitwisseling met Helenaveen en Meijel is aan de gang en Kleintje Deurne staat al weer gepland.

Hierbij willen we iedereen weer bedanken die op wat voor manier meegeholpen heeft om al de activiteiten voor de jeugd plaats te kunnen laten vinden. Peggy, bedankt voor het coachen van mij Ellis bedankt voor al je jaren inzet voor de jeugd.

Geen vragen vanuit de leden, Peter bedankt Mieke voor haar verslag

 1. Competitie, Open toernooi en Technische commissie

Open toernooi (Hermien, Tim en Truus, Toon)

Toon: In 2014 85 spelers, 68 wedstrijden op 3 dagen is te weinig, maar 60% van de bezetting, doel is om een minimum van 100 spelers te halen. Oorzaak: WK Voetbal, feest bij LTV Meijel voor 50-jarig bestaan, Heusden had CLK.

Evaluatie met bestuur is geweest. Actuele ranking toernooi is geadviseerd door bondsgedelegeerde om niet te doen. Nieuwe sponsor voor het Open Toernooi is Bij Willem in Asten.

Dit jaar wordt weer in week 25 het OT gehouden, begin op zaterdag 13 juli met finale op zondag 21 Juli, zelfde categorieen als afgelopen jaar. In week 25 heeft ook TV Sprenk in Bakel het toernooi als mede TV ,t Root in Asten (dit vanwege een jeugdtoernooi in Asten in deze week). Aangezien Asten voornamelijk gericht is op prestatie hopen wij dat dit weinig invloed heeft op ons toernooi.

Ellis: normaal is de afspraak toch dat er wordt gekeken naar Meijel en Liessel voor het OT?

Toon: proberen om zo veel mogelijk rekening te houden met omliggende dorpen maar je kunt niet met alles rekening houden.

Erick: verschillende jaren midden Juli, vroeger begin Juli, is er een overweging om de week aan te passen ?

Toon: besloten om in ieder geval dit jaar dezelfde week aan te houden, eventueel ook een mogelijkheid om 2 toernooien te organiseren, zomer- en winter toernooi er zal in de commissie worden gekeken naar de verschillende mogelijkheden

Peter bedankt Toon en de andere leden van de Open Toernooi Commissie

Competitie (Verslag Erick Nooijen)

Verslag competitie 2014 / vooruitblik competitie 2015:

Beste leden van T.V. Neerkant,

In 2014 hadden we zowel in de voorjaarscompetitie als in de najaarscompetitie een behoorlijk aantal inschrijvingen. In het voorjaar deden 8 teams mee aan de competitie (6x senioren en 2x jeugd) en in het najaar eveneens 8 teams (5x senioren en 3x jeugd). De prestaties van deze teams kunnen als zeer wisselend worden beschreven. Veel teams hadden het in het voorbije seizoen erg moeilijk en eindigden in de onderste regionen. Enkele teams deden echter heel lang mee om het kampioenschap en één team wist op de laatste competitiedag zelfs de eerste plaats te bezetten en kon daarmee als kampioen worden gehuldigd. Dit betrof een damesteam dat op vrijdagavond actief was in de voorjaarscompetitie 2014. Dit team bestond uit de speelsters: Annelies Beris, Peggy Creemers, Lisette de Laat, Mieke Lagarde, Gertie Martens en Mai Martens. Dames nogmaals van harte gefeliciteerd met jullie kampioenschap. Helaas konden ze dit resultaat in de najaarscompetitie niet evenaren, maar ook toen hebben ze heel lang meegestreden om het kampioenschap en eindigde men uiteindelijk op een mooie 2e plaats. Heel jammer, want twee keer kampioen worden in één seizoen zou echt als een huzarenstukje kunnen worden aangemerkt.

Verder stond het voorbije seizoen in het teken van een aantal door de KNLTB opgelegde en aangekondigde wijzigingen. Vooral de nieuwe site, waarop de uitslagen verwerkt dienden te worden, zorgde aanvankelijk voor veel problemen en daardoor ook enige ergernis. Door tijdens het seizoen meerdere verbeteringen op deze site aan te brengen, werden deze problemen geleidelijk steeds meer afgebouwd en verdween de ergernis uiteindelijk als sneeuw onder de zon. Hopelijk zetten deze verbeteringen zich in 2015 nog steeds verder voort, wat de gebruiksvriendelijkheid van deze site nog verder ten goede zal komen. Persoonlijk heb ik daar momenteel wel vertrouwen in.

In de voorjaarscompetitie 2015 gaan 9 teams van T.V. Neerkant strijden om een kampioenschap. Dit zijn 6 seniorenteams en 3 juniorenteams. Het zwaartepunt van het spelen van competitie ligt nog steeds op de vrijdag, want dan spelen er 5 Neerkantse teams om de hoogste eer (1 team ’s middags en 4 teams in de vrijdagavond-competitie). Wellicht een mooie dag om eens naar competitietennis te komen kijken, maar ook op de andere dagen (dinsdagmorgen en op zondag) is enige support van toeschouwers meer dan welkom.

Ik spreek de hoop uit dat alle competitiespelers een leuk en succesvol seizoen tegemoet mogen gaan en indien er nog vragen en/of opmerkingen zijn over het spelen van competitie, dan sta ik als verenigingscompetitieleider (VCL) graag voor jullie klaar.

Met een vriendelijke sportgroet,

Erick Nooijen                                                                                                                                            (VCL T.V. Neerkant)

P.S.: de competitie-uitslagen c.q. –eindstanden uit 2014 zijn thans nog altijd terug te vinden via de website van de KNLTB (www.knltb.nl). Indien u daar interesse in heeft kunt u daar nog het één en ander opzoeken. Graag uw aandacht hiervoor.

Voorjaarscompetitieteams 2015:

De volgende teams hebben zich opgegeven voor de voorjaarscompetitie 2015:

Dinsdagmorgen Dames Dubbel 35+ (aanvang 09.00 uur):

 • Francine de Corte, Riek Trines, Tiny van Eijk, Helmy van der Schaaf en Lenie van Gog.
 • Teamcaptain: Francine de Corte.

Vrijdagmiddag Heren Dubbel 50+ (aanvang 13.00 uur):

 • Jan Janssen, Geert Sigmans, Theo Janssen, Aad Loeve, Andre Derix en Jan Lemmen.
 • Teamcaptain: Jan Janssen .

Vrijdagavond Dames Dubbel 35+ (aanvang 19.00 uur):

 • Lisette de Laat, Peggy Creemers, Mieke Lagarde, Annelies Beris en Gertie Martens.
 • Teamcaptain: Peggy Creemers .

Vrijdagavond Gemengd Dubbel 35+ (aanvang 19.00 uur):

 • Lenie van Gog, Truus de Laat, Gonny Pepers, Jan van Goch, Frans Pluijm en Ton Schreurs.
 • Teamcaptain: Jan van Goch .

Vrijdagavond Heren Dubbel 35+ (aanvang 19.00 uur):

 • Theo van Rijsingen, Peter Pijnenburg, Johan Vossen, Ton Pijnenburg en Toon Verstegen.
 • Teamcaptain: Toon Verstegen.

Vrijdagavond Heren Dubbel 35+ (aanvang 19.00 uur):

 • Martien Sijben, Piet de Laat, Nico van Rooij, Wil van Gog, Piet Basten en Peter van Lith.
 • Teamcaptain: Martien Sijben .

Zondag Jongens 11 t/m 14 jaar Landelijke Competite (aanvang variabel: tussen 09.00 en 14.00 uur):

 • Stan Verstappen , Jordi Nijssen , Jordi Manders en Tim Pijnenburg .
 • Begeleiding: Nicole Verstappen en Leonie Nijssen.

Zondag Jongens 11 t/m 14 jaar Landelijke Competite (aanvang variabel: tussen 09.00 en 14.00 uur):

 • Timo Smits , Thijs Bellemakers , Pierre Gielen , Nils Gielen , Tijn van de Mortel  en Rens Martens .
 • Begeleiding: Mieke Lagarde.

Zondag Oranje Competitie 8 t/m 11 jaar ORANJE-1 (aanvang: ..)

 • Jim Dhaene , Bram van Rijsingen , Dirk van Rooij en Femke Verstappen.
 • Begeleiding: Linda van Rooij

Opmerking Toon nav competitie, naar bijeenkomst van KNLTB geweest, vertegenwoordigers van het district voor toernooien hadden eerst zeggenschap maar zijn nu adviseurs, veel competitieleiders zijn gefrustreerd door de gang van zaken momenteel bij de KNLTB vanwege verschillende wijzigingen. Op het moment dat er dingen zijn waar we niet tevrden over zijn een email sturen naar de KNLTB met copie aan de districtsverantwoordelijke.

Peter: wij zijn op de hoogte van de problemen en waren blij dat Erick hier duidelijk op zijn plaats zat, vooral bij de voorjaarscompetitie. Nu zijn er duidelijke verbeteringen.

Erick geeft ook aan dat het inderdaad moeilijk is om de KNLTB te bereiken, vooral als kleine vereniging aangezien er vooral wordt gekeken naar de grote verenigingen.

Opmerking Peggy: eventeel een optie op samen met alle tennisverenigingen van de gemeente Deurne op te treden

Peter: is lastig maar we doen ons best om hier verbetering in te krijgen

Technische commissie (Peter van Lith en Tim van Gog)

Tim: verslag

Uitbreiding activiteiten commissie: Piet Basten en Harrie Gielen

Suggestie Peggy: misschien enkelkampioenschappen schrappen

Tim: mochten er niet meer inschrijvingen komen dan inderdaad het toernooi laten vervallen

Peter: mogelijkheid om dan misschien het mixtoernooi 2x te organiseren

55+ toernooi

Jan: morgen voor het eerst naar Vlierden, de bezetting op de eigen toernooien valt tegen, oproep aan leden om hier aan deel te nemen

Peter bedankt Jan als ook Agnes en Chris

 1. Overige Onderwerpen
 • Wil: AED en hartmassage, gezien de leeftijden van de leden van de vereniging is er een risico dat er iets gebeurt, Jan benaderd en hij heeft de curses gegeven, in totaal 19 mensen. Allemaal geslaagd. Afgesproken met de voetbalclub om daar het AED apparaat te kunnen gebruiken. Afstand is een probleem, in geval van nood neem een fiets en fiets over het voetbalterrein. Herhalingscursus is ook ieder jaar noodzakelijk. AED apparaat zou hier eigenlijk op het terrein noodzakelijk zijn. We gaan proberen om fondsen beschikbaar te krijgen om een eigen apparaat te kunnen aanschaffen.

Peter: herhalingscursus is dezelfde cursus als de eerste, alle leden zijn hier van harte welkom

Toon: gezien het exploitatieresultaat genoeg mogelijkheden, ook aanwezigheid bij open toernooi van een ehbo-er

Peggy: dit is nagevraagd bij KNLTB en dit is niet nodig

Wil: bij het OT was het AED apparaat van de voetbalclub in onze accomodatie aanwezig

Rene: optie om leden aan te schrijven om 50 euro te doneren voor het apparaat

Nico: ook mogelijk uit eigen middelen, kosten 1200-1400 euro

 Dankwoord aan, vrijwilligers en jubilarissen (Peter)

 • Vrijwilligers; Jeugd, TC, 55 Plus, Open Toernooi, VCL, Onderhoudsploeg, Onderhoud gebouwen, Kantinebeheer, Aankleding Kantine worden allemaal uitvoerig bedankt door de voorzitter.

Andre: vraag om de schoenen niet aan de muur schoon te maken maar de borstels en de matten te gebruiken

 • Speciaal woord van dank aan Nico,12 jaar in bestuur, grote rol in de bouwcommissie, Nico bedankt hierbij het bestuur en oud bestuursleden, het vertrouwen van de leden.
 • Afscheid Ellis in Jeugdcommissie
 • Jubilaris, Jan van Goch 25 jaar, helaas niet aanwezig maar bloemen worden bezorgd, zeer actief in de vereniging, bestuur, commissie’s (kleintje deurne, technische commissie)
 1. Rondvraag
 • Peggy: jaarverslag gemist ? Peter: besloten dit uit de vergadering te halen aangezien de informatie door de verschillende commisie’s wordt aangeboden

Peggy: vraag om de vergadering niet meer op de eerste maandag van de maand te houden vanwege ehbo

Peggy: activiteiten kalender, nog niet beschikbaar, komt op korte termijn op de site

 • Erick: eventueel sponsoring voor het AED apparaat via Pro Neerkant

Erick: woordje van dank aan Nico en welkom aan Rene beleid van de schulden zo spoedig mogelijk af te lossen zal in stand blijven

Erick: suggestie OT: beleving verhogen eventueel door muziek en eventueel het organiseren van een feestavond in deze week

Wil: organiseren feestavond op OT geen success in 2013, idee geopperd om na de voorjaarscompetitie op vrijdagavond een feestavond te organiseren

Toon: feestavond tijdens toenooi niet alleen voor de leden maar voor alle deelnemers, bij inschrijving hier al rekening mee houden, er zal dan ook een extra lokkertje moeten worden aangeboden om mensen te trekken

 • Lenie: vraag of er wijzigingen in de spelregels voor de competitie zijn, Erick meld dat dit niet het geval is, definitieve bepalingen zijn nog niet binnen, zo gauw dit het geval is wordt dit gecommuniceerd
 • Piet: afscheiding weg en tennisbaan, windscherm wordt verhangen, opdracht is gegeven en er is reeds gesproken met de buren

Rene: liever geen afscheiding, tennisbaan is nu een visitekaartje, laten zien

Peter: stemming, meeste stemmen op het open te houden, windscherm niet te verhangen

Erick: ook vanwege zichtbaarheid vanuit de weg (bv. Inbraak)

 1. Sluiting

Peter bedankt de leden voor hun komst en vraagt Jan voor een consumptie te zorgen.

De secretaris Lisette de Laat-van Bommel